Z historie Klokanklubu

V roce 1965, kdy byl pod zelenobílou vlajkou sportovců TJ ČKD Praha obnoven název BOHEMIANS, sešli se dne 1. dubna ve vršovické Sokolovně bývalí členové, funkcionáři a příznivci ke společné schůzce. Hlavním podnětem byla špatná situace v oddílu kopané, kdy vlivem odchodu několika klíčových hráčů (vč. trenéra Jiřího Rubáše) došlo k velmi špatnému fyzickému, morálnímu i ekonomickému stavu. Z více jak tříhodinové diskuze vzešlo několik podnětů a to zejména získat co nejvíce členů oddílu kopané, ustanovit k tomu pomocný výbor, vypomáhat oddílu kopané s propagací, kulturní činností, s náborem nových členů, při údržbě a obnově hřiště nebo s pořadatelskou službou při samotných zápasech.

Další schůze se konaly "symbolicky již blíže k stadionu", konkrétně pak v restauraci "U Živnůstků" (dříve "U pivovaru") v Sámově ulici. Při druhé schůzi (dne 9. dubna) byl ustanoven pomocný výbor oddílu kopané ve složení: M. Bičík (předseda), J. Pokorný (úř. místopředseda), dr. Pohunek (2. místopředseda), J. Kalaš (jednatel a zapisovatel), J. Holeček (pokladník) a členové Štembera, Babůrek, Spiess a dr. Zdobinský. Přítomný byl i zástupce oddílu kopané p. L. Hradecký. Úřadující místopředseda p. Pokorný byl mj. pověřen jednáním ohledně almanachu a příprav oslavy 60 let trvání Bohemians. Do konce roku 1965 se pak konaly pouze dvě schůze, a to 14. dubna a 25. června. Hlavním důvodem byl bezesporu sestup Bohemians do 2. ligy a tím spojená určitá pasivita ze strany několika členů.

Přesto následující rok zájem o vstup nových členů vzrůstal! Při výroční schůzi, dne 22. dubna 1966, ústy známého režiséra Realistického divadla Františka Laurina, bylo vyhlášeno ustanovení "Odboru příznivců Tělovýchovné jednoty Bohemians ČKD Praha - Klokanklubu". Název tehdy navrhl jeden z velkých fanoušků zelenobílé kopané, spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík. Na ustavující schůzi Klokanklubu, dne 12. května téhož roku byl zvolen jeho první, devítičlenný výbor v čele s hercem Divadla na Vinohradech Jiřím Valou.

Klokanklub ke konci šedesátých let uspořádal také řadu společenských akcí – opakovaně pod názvem „Klokan v Lucerně” nebo organizoval tradiční slavnostní ples BOHEMIANS