Z historie Klokanklubu

V roce 1965, kdy byl pod zelenobílou vlajkou sportovců TJ ČKD Praha obnoven název BOHEMIANS, sešli se dne 1. dubna ve vršovické Sokolovně bývalí členové, funkcionáři a příznivci ke společné schůzce. Hlavním podnětem byla špatná situace v oddílu kopané, kdy vlivem odchodu několika klíčových hráčů (vč. trenéra Jiřího Rubáše) došlo k velmi špatnému fyzickému, morálnímu i ekonomickému stavu. Z více jak tříhodinové diskuze vzešlo několik podnětů a to zejména získat co nejvíce členů oddílu kopané, ustanovit k tomu pomocný výbor, vypomáhat oddílu kopané s propagací, kulturní činností, s náborem nových členů, při údržbě a obnově hřiště nebo s pořadatelskou službou při samotných zápasech.

Další schůze se konaly "symbolicky již blíže k stadionu", konkrétně pak v restauraci "U Živnůstků" (dříve "U pivovaru") v Sámově ulici. Při druhé schůzi (dne 9. dubna) byl ustanoven pomocný výbor oddílu kopané ve složení: M. Bičík (předseda), J. Pokorný (úř. místopředseda), dr. Pohunek (2. místopředseda), J. Kalaš (jednatel a zapisovatel), J. Holeček (pokladník) a členové Štembera, Babůrek, Spiess a dr. Zdobinský. Přítomný byl i zástupce oddílu kopané p. L. Hradecký. Úřadující místopředseda p. Pokorný byl mj. pověřen jednáním ohledně almanachu a příprav oslavy 60 let trvání Bohemians. Do konce roku 1965 se pak konaly pouze dvě schůze, a to 14. dubna a 25. června. Hlavním důvodem byl bezesporu sestup Bohemians do 2. ligy a tím spojená určitá pasivita ze strany několika členů.

Přesto následující rok zájem o vstup nových členů vzrůstal! Při výroční schůzi TJ Bohemians ČKD Praha, dne 22. dubna 1966, ústy známého režiséra Realistického divadla Františka Laurina, bylo vyhlášeno ustanovení "Odboru příznivců Tělovýchovné jednoty Bohemians ČKD Praha - Klokanklubu". Název tehdy navrhl jeden z velkých fanoušků zelenobílé kopané, spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík. Na ustavující schůzi Klokanklubu, dne 12. května téhož roku byl zvolen jeho první, devítičlenný výbor v čele s hercem Divadla na Vinohradech Jiřím Valou.

Klokanklub ke konci šedesátých let uspořádal také řadu společenských akcí – opakovaně pod názvem „Klokan v Lucerně” nebo organizoval tradiční slavnostní ples BOHEMIANS