Členská schůze

Je tvořena shromážděním všech přítomných členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku a přijímá další zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Rozhoduje o změně stanov, výši a splatnosti členských příspěvků, schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období. Je svolávána nejméně jednou za rok po vyhotovení účetní závěrky.

 

Pozvánka na 1. členskou schůzi spolu s jejím programem bude rozeslána členům a zájemcům o členství nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání bude ještě upřesněno.