Výbor spolku

Je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi po celé funkční období, které je volitelné a trvá vždy 5 let. Je statutárním orgánem a má tři členy. Do jeho kompetence patří mj. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, svolávat členskou schůzi nebo dohlížet na řádnou péči o majetek. 

 

3. zasedání

Pondělí 16.1.2023, 17:00 - 20:00 hodin

 Kozel u Bohemky, Praha 10

- účetní závěrka, organizace a program členské schůze, plán akcí na rok 2023.


2. zasedání

Pondělí 28.2.2022, 17:30 - 19:00 hodin

 Bistro Eva, Praha 10

Účast: Jan V., Václav H., Lucie L.


1. zasedání (zakladatelů k založení spolku Klokanklub z.s.)

Středa 1.12.2021, 17:00 - 22:00 hodin

 Restaurace U Klokoně, Praha 10

Účast: Lucie L., Jan V., Václav H.


Přípravný výbor

- pracovní skupina, která se nepravidelně scházela od května do září roku 2021. Diskutovala nad budoucí činností spolku, způsobu verbováním nových členů a zejména spolupracovala na tvorbě Stanov spolku

1. informativní schůze

Čtvrtek 20.5.2021, 19:00 - 22:00 hodin

 Restaurace U Klokoně, Praha 10

Účast: Lucie L., Jan V., Václav H.

Omluva: Martin A.


2. informativní schůze

Čtvrtek 5.8.2021, 17:30 - 22:00 hodin

 Pivnice Trilobit, Praha 10

Účast: Jan V., Václav H., Martin A., Lucie L.


3. informativní schůze

Čtvrtek 9.9.2021, 17:30 - 22:00 hodin

 Pivnice Trilobit, Praha 10

Účast: Jan V., Václav H., Michal H. (host), Vojtěch M. (host), Markéta K., Milan K., Jiří M.

Omluva: Dita W. (host), Martin A., Lucie L.

Klokanklub
Výbor spolku
 • Jan Vosátka

  Jan Vosátka

  člen - předseda

 • Lucie Lukáčová

  Lucie Lukáčová

  člen - pokladník

 • Václav Hrnčiřík

  Václav Hrnčiřík

  člen